MENÜ MENÜ
  • Sie verwenden einen veralteten Webbrowser, weshalb es zu Problemen mit der Darstellung kommen kann. Bei Problemen mit der Bestellabgabe können Sie gerne auch telefonisch bestellen unter: 01805 / 14 3000 (0,14 €/Min., Mobil max. 0,42 €/Min.)

Wizerunek wybranych teatrów warszawskich a ich strony internetowe

Wi ckowska:Wizerunek wybranych teatrów
Autor: Agata Wi ckowska
Verfügbarkeit: Auf Lager.
Artikelnummer: 1117420
ISBN / EAN: 9783639890082

Verfügbarkeit: sofort lieferbar

64,90
Inkl. MwSt. , zzgl. Versandkosten

Zusatzinformation

  • Autor:
  • Verlag: Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy
  • ISBN / EAN: 9783639890082
  • Bindung: Taschenbuch

Produktbeschreibung

Teatry by y i s nieod cznym elementem kultury. Dawniej o spektaklach widzowie dowiadywali si za po rednictwem ulotek, biuletynów, wywieszanych chor gwi, plakatów i afiszów. Dzi dzia alno teatrów wykracza poza mury budynku, a zatem i sposoby przekazu informacji uleg y zmianie. Obecnie znacz c rol w kontaktach z widzami pe ni Internet ze swoj niezast pion ogólnodost pno ci i interaktywno ci . Umiej tne zastosowanie narz dzi Internetu pomaga teatrom w autoreklamie i promocji, pozwala na umieszczanie ciekawych i aktualnych artyku ów. Poprzez strony WWW teatry oferuj atrakcyjne us ugi i tworz miejsca opiniotwórcze. W a ciwe wykorzystanie reklam i narz dzi koncepcji Web 2.0 mo e nie tylko wesprze dzia alno teatru, pomóc zyska nowych klientów, czy poprawi sytuacj finansow instytucji. Mo e równie prawid owo budowa i umacnia wizerunek.

0 Kundenmeinungen

Bitte schreiben Sie uns Ihre Meinung zu: Wizerunek wybranych teatrów warszawskich a ich strony internetowe

  • Wenn Sie dieses Eingabefeld sehen sollten, lassen Sie es leer!