MENÜ MENÜ
  • Sie verwenden einen veralteten Webbrowser, weshalb es zu Problemen mit der Darstellung kommen kann. Bei Problemen mit der Bestellabgabe können Sie gerne auch telefonisch bestellen unter: 01805 / 14 3000 (0,14 €/Min., Mobil max. 0,42 €/Min.)

Yükselen Ekonomiler ve Türkiye'de D_s Ticaret-Döviz Kuru _liskisi

K_z_ldere:Yükselen Ekonomiler ve Türkiy
Autor: Celal K_z_ldere
Verfügbarkeit: Auf Lager.
Artikelnummer: 1217799
ISBN / EAN: 9783639812282

Verfügbarkeit: sofort lieferbar

64,90
Inkl. MwSt. , zzgl. Versandkosten

Zusatzinformation

  • Autor:
  • Verlag: Türkiye Alim Kitaplar
  • ISBN / EAN: 9783639812282
  • Bindung: Taschenbuch

Produktbeschreibung

Çal_sman_n amac_, Gelismekte Olan Ülkeler (GOÜ) ve Türkiye için d_s ticareti etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve d_s ticaretin döviz kuru degismelerine duyarl_l_g_n_n ortaya konulmas_d_r. Bu çal_smada kur oynakl_klar_n_n d_s ticaret üzerine etkileri 18 Yükselen Ekonomi ve Türkiye üzerinde arast_r_lm_st_r. Bu amaçla d_s ticareti etkileyen en temel unsur olarak kur hareketliligi aras_ndaki iliskiler, alternatif ekonometrik modeller kullan_larak s_nanm_st_r. Yükselen Ekonomiler için 1991-2010 y_llar_ aras_ndaki y_ll_k verilerle panel veri analizleri uygulan_rken; Türkiye ekonomisi için 1980-2010 aras_ dönem zaman serisi analizleri yap_lm_st_r. Çal_smada kullan_lan seriler birim kök tas_d_klar_ için birinci derece farklar_ al_nm_s ve serilerin I(1)'de duragan ve es-bütünlesik olduklar_ gözlenmistir. Yükselen Ekonomilerde d_s ticareti aç_klamaya yönelik olarak kullan_lan degiskenlerin katsay_ isaretleri genelde teorik olarak beklenildigi yönde bulunmus ve istatistikî bak_mdan anlaml_ degiskenler elde edilirken; Türkiye ekonomisinde kurlar konusunda teori ile örtüsmeyen bulgulara ulas_lm_st_r.

0 Kundenmeinungen

Bitte schreiben Sie uns Ihre Meinung zu: Yükselen Ekonomiler ve Türkiye'de D_s Ticaret-Döviz Kuru _liskisi