MENÜ MENÜ
 • Sie verwenden einen veralteten Webbrowser, weshalb es zu Problemen mit der Darstellung kommen kann. Bei Problemen mit der Bestellabgabe können Sie gerne auch telefonisch bestellen unter: 01805 / 14 3000 (0,14 €/Min.)

srail Devleti'nin Siyasi ve Askeri Zemini

Balp nar:srail Devleti'nin Siyasi ve As
Autor: Zafer Balp nar
Verfügbarkeit: Auf Lager.
Artikelnummer: 1370677
ISBN / EAN: 9783639810585

Verfügbarkeit: sofort lieferbar

23,90 €
Inkl. MwSt. , zzgl. Versandkosten

 • Produktbeschreibung
 • Kundenmeinungen

  Vielen Dank für das Interesse an unsere Kundenmeinungen.
  Wir können die Authentizität der Bewertungen nicht prüfen und sicherstellen.

Zusatzinformation

 • Autor:
 • Verlag: Türkiye Alim Kitaplar
 • ISBN / EAN: 9783639810585
 • Bindung: Taschenbuch

Produktbeschreibung

srail Devleti'nin hayat Filistin'de s f r toplaml oyun baglam nda sekillenmis, varolma ve varl g n devam ettirme mücadelesi hem bu anlay stan beslenmis hem de süreçte elde edilen deneyimler bu anlay s beslemistir. Sonraki dönemlerde siyaseten degisiklige ugrasa da temel yap büyük ölçüde korunmustur. Güvenligin öncelikligi ve güç kullan m n n milli ülküsünün korunmas ndaki vazgeçilmezligi devletlesme döneminde zemin bulmustur. Günümüze uzanan devaml l g n nedeni bu anlay s olusturan çat sman n sürekliligiyle yak ndan iliskilidir. Bu iliski baglam nda srail'in siyasi davran s n n anlas lmas için kuruldugu dönemin hemen öncesindeki ve s ras ndaki sürecin bilinmesi srail'i anlamaya ve aç klamaya katk saglayacakt r. Bu çal sma, srail Devleti'nin üzerine insa edildigi iki temel dayanak olan devlet anlay s n ve devletin gelecege tas mas n saglayan bag ms zl k savas n n stratejik ve taktik boyutunu ele almaktad r. An lan dönem çok büyük ölçüde devletin kurucusu olan David Ben-Gurion'un fikirleri/kabulleri/öngörüleri ile sekillendiginden, bu çal smay olusturan iki makale bir bütün olarak okundugunda ayn zamanda onun siyasi ve askeri yönleriyle lider profilini de çizmektedir.

0 Kundenmeinungen

Vielen Dank für das Interesse an unsere Kundenmeinungen.
Wir können die Authentizität der Bewertungen nicht prüfen und sicherstellen.

Bitte schreiben Sie uns Ihre Meinung zu: srail Devleti'nin Siyasi ve Askeri Zemini